Thursday, September 18, 2008

Pengenalan SPSGP

Seni Perguruan Silat Gayung Penggerak (SPSGP) diasaskan oleh Guru Utama Pak Hashim Bin Ahmad pada tahun 1970. Pak Guru Hashim Ahmad menggabungkan kaedah yang terbaik dari 4 aliran silat yang dipelajarinya menjadi satu gerak silat dan dinamakan Seni Perguruan Silat Gayung Penggerak.(SPSGP). Silat ini berpusat di Teluk Kumbar, Pulau Pinang Malaysia. Kaedah yang disampaikan melalui silat ini adalah melalui tempur tangan kosong dan bersenjata. Ahli juga diajar mengenai Seni Gerak dan kaedah makan gerak.

No comments: