Thursday, November 20, 2008

Kaedah & Pelajaran


SPSGP diasaskan oleh Guru Utama Pak Hashim Bin Ahmad pada awal 1970, Pak Hashim Ahmad telah menggabungkan kaedah yang terbaik daripada 4 aliran silat yang telah dipelajarinya (kuntau melayu, Sendeng Pulau Pinang, Silat Siku dan Silat Pak Mat Pinang) dan menamakan silat gabungan ini sebagai "Seni Perguruan Silat" manakala ilmu pengerak gayung yang dipelajarinya dari Guru Tassawuf "Tok Ayah Mat Siam Patani" digabungkan menjadi Seni Perguruan Silat Gayung Penggerak.

Untuk menamatkan ilmu persilatan di dalam Gayung Penggerak setiap pesilat mestilah menamatkan 3 paras/peringkat ilmu iaitu


1.Paras Asas

Pada peringkat asas/tapak para pesilat akan mempelajari senaman, asas pergergerakan silat, asas tapak silat (tapak empat),kaedah masuk; 9 kaedah elakkan.
Mereka juga harus mempelajari 21 asas buah jatuh&kuncian dan satu gerakan jurus yang menggabungkan keseluruhan asas silat gayung penggerak.

9 Kaedah elakan
1.luar
2.dalam
3.bawah
4.lambung
5.tolak luar
6.tahan atas
7.elak luar
8.kuntau dalam
9.kuntau luar

Senarai buah jatuh
1.Buah terbang
2.Buah sorong
3.Buah sauk
4.Buah Gantung
5.Buah Siku kiri
6.Buah siku kanan
7.Buah Serlom
8.Buah Tanggung
9.Buah Siku balik dalam
10.Buah siku balik luar
11.Buah Kilek senapang
12.Buah sepak bawah
13.Buah kepak bawah
14.Buah lutut
15.Buah Cedok
16.Buah Pasung
17.Buah kilas atas
18.Buah tumbuk rusuk
19.Buah Hiris
20.Buah makan Sendeng
21.Buah siku dalam


2.Paras Mahir

Pada peringkat ini pesilat gayung penggerak perlu mempelajari tapak serong (asas tari) serta perlu memahirkan diri didalam lompatan harimau (minimum 5 orang) dan juga cara berguling sama ada kehadapan,belakang mahupun bersenjata, Pada peringkat ini juga mereka perlu memahirkan diri dengan 30 pukulan buah serempak&kuncian. Setelah memahirkan diri dengan apa yang telah diajar maka pesilat dibenarkan belatih menggunakan senjata pula. Asas senjata di dalam Seni Perguruan Silat Gayung Penggerak ialah 4 senjata yang terdapat di lambang perguruan iaitu:-

1.Keris-(malay dagger)
2.Parang-(machette)
3.rotan panjang-(long stick)
4.Tekpi-(Sai)

Lambang Gayung penggerak juga dihasilkan daripada kombinasi senjata tersebut dan mempunyai maksud tersirat disebalik susun aturnya.

Senjata Tekpi diajar setelah pesilat mahir menggunakan semua senjata termasuk senjata tambahan iaitu pisau dan rotan pendek (selengan)

Keris
7 buah jatuh

Parang
7 buah jatuh

Rotan Panjang
7 Buah jatuh

pisau
4 elakan
7 buah jatuh

Selengan
5 elakan/rampas
10 buah jatuh

Tekpi
7 asas
Buah jatuh dari 7 asas (Pecahan)

3.Peringkat umum

Pada peringkat umum pesilat akan diajar rahsia makan gerak & pecahan pukulan dari 9 asas elakkan hingga boleh melahirkan berpuluh-puluh jenis kuncian ataupun jatuhan mengikut keadaan.

pesilat juga didedahkan dengan penggunaan senjata Silat dan bukan silat seperti:
1.Kerambit
2.Kapak Kecil
3.Badik
4.Sundang
5.Nunchaku
6.Tonfa


4.Paras Tamat

Tidak ramai yang sampai ke tahap ini kerana ahli terpilih yang dipilih oleh Guru Utama sahaja mempelajari ilmu di peringkat ini, mereka akan diajar ilmu kerohanian serta kebatinan.Pesilat-pesilat ini juga diberi ijazah amanah untuk mengajar & membuka gelanggang sendiri jika perlu.

No comments: